Mantolama İşleri

ISI YALITIMININ AMACI, ENERJİYİ YASAM ŞARTLARINDAN TAVIZ VEREREK TÜKETMEMEK DEĞİL ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMAKTIR. YANI GEREKLİ YASAM ŞARTLARINI AZ ENERJİ TÜKETEREK, DAHA AZ MALİYETLE VE ÇEVREYE DAHA AZ ZARAR VEREREK SAĞLAMAKTIR

 

Uygulama Aşamaları 1.EPS XPS veya TAŞ YÜNÜ ile Dişarıdan Isı yalıtım (mantolama) Sistemi’nin uygulanmasına standart yüzey özellikleri sağlandıktan sonra başlanır. (Tüm dışarıdan yalıtım uygulamalarında olduğu gibi) 2.EPS XPS veya TAŞ YÜNÜ ile dışarıdan yalıtım uygulamalarının tüm aşamalarında yüzey sıcaklığının 5>°c’in üstünde ve gölgede (35>°c’in altında) olması gerekir. 3.Yağmur altında uygulama yapılmamalı ve zemin ıslak olmamalıdır. 4.Uygulamaya su basman profilinin montajı ile başlanır. Damlalıklı su basman profili, terazisinde olacak şekilde tespit edildikten sonra levhaların yapıştırma işlemine geçilir. Su basman profilinin yuva genişliği, uygulanacak yalıtım levhası kalınlığına uygun olmalıdır., Yalıtım levhası kalınlığı ile su basman profili genişliği arasındaki farkın 0.5 cm’den büyük olmaması gerekir.Su basman profilini terazilemek için plastik kama, genleşmeleri dengelemek için ise plastik konjektör kullanılabilir.Levhaların yapıştırılması sırasında, standartlara uygun ısı yalıtım (mantolama) levhası yapıştırıcısı, çelik mala ile levhanın arkasına ve dört tarafına takriben 100 mm eninde ve 2 cm kalınlığında sürülür.Yapıştırıcının daha sonra levha aralarına taşmaması için dikkat edilmelidir.

Ayrıca, levhanın arkasının orta kısmında boyuna doğrultuda takriben 10 cm çapında 2 cm kalınlığında harç parçaları 20 cm aralıklarla sürülür.Yapıştırıcı toplam alanı yalıtım levhası alanının %40’ından az olamaz.Yapıştırıcının levhanın tüm arka yüzeyine uygulanması da mümkündür ancak bu durumda, kalınlığın homojen olmasına dikkat edilmelidir. Yapıştırıcı sürüldükten sonra levhalar, önce su basman profilinin içindeki yuvaya yatay istikamette yerleştirilir.Daha sonra şaşırtmalı olarak aşağıdan yukarıya doğru devam edilir.Yerleştirme sırasında uygun boydaki (en az iki metre) su terazisi ile tüm levhaların aynı düzlemde kaldığı kontrol edilmelidir.Köselerde de her sırada şaşırtma sağlanmalıdır.Levhaların birbiri ile temas noktaları sıkı ve aralıksız olmalıdır.Levhalar arasında boşluk kalmamalıdır. Bu sağlanamıyorsa, boşluk ne kadar dar olursa olsun, mutlaka köpük parçası kesilerek boşluklar doldurulmalıdır.(Çok küçük boşluklar poliüretan köpük ile de doldurulabilir.)Levhaların yan yüzeylerine yapıştırıcı taşmamalıdır.Yapıştırma işleminden sonra yapıştırıcı tamamen kurumadan, baksa bir isleme geçilmemelidir. Kuruma süresi en az 24 saattir.  

Yapıştırıcının kuruduğundan emin olduktan sonra ise, hemen diğer işlemlere geçilmelidir; levhalar uzun süre atmosfer şartlarına maruz bırakılmamalıdır.Dübellerin yapıştırıcı ve sıvanın üzerine gelmesi sağlanacak şekilde dübel yerleri tespit edilmelidir.Dübeller tespit edildikten sonra kesinlikle oynama yapmamalı, yuvasında boşluk oluşmamalıdır.Dübel baslıklarının yalıtım levhasının içine gömülmesi sağlanmalıdır.Standartlara uygun file ve ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası, uygulanır.Donatı filesi ile ısı yalıtım (mantolama) levhasının teması önlenmelidir.Bu amaçla ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası 2 mm ve olabildiğince homojen kalınlıkta sürülür, file yukarıdan aşağıya doğru ve 100 mm bindirme sağlayacak şekilde, bu (sıvaya) gömülür, ikinci kat ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası toplamda kalınlığı 4 mm. asmayacak şekilde uygulanır.Doğrama köselerinde, yatayla 45>°açı yapacak şekilde köse baçtı konulmalıdır.Köse bandının da, sıvanın orta kesitinde kalacak ve alt yüzeye değmeyecek şekilde uygulanması gerekir.